Ontwerpservice ‘Custom made’

Naast ons standaard-assortiment bieden wij je ook de mogelijkheid tot het bestellen van producten met aan jouw specifieke wensen aangepaste tekst, afbeeldingen, vormgeving en/of afmetingen. 

Stuur ons een mail met je wensen
Wil je van onze ‘Custom made’-service gebruik maken stuur dan een mail met je wensen naar info@signsoftime.nl.

Offerte
Nadat wij je opdracht hebben ingeschat(*) sturen wij je een offerte onder welke voorwaarden en afspraken wij je je maatproduct kunnen leveren.

Inschatten opdracht (*)
Als wij je wensen ontvangen hebben maken wij een inschatting van de opdracht aan de hand van de volgende criteria: 
•    Inpasbaar in standaardassortiment
•    Niet inpasbaar in standaardassortiment
•    Arbeidsintensieve opdracht
•    Snel realiseerbare opdracht
•    Voldoet aan minimale voorwaarden

Inpasbaar in standaardassortiment
Als je ‘Custom made’-opdracht voor ons commercieel in te passen valt binnen ons standaardassortiment, kunnen we je een kortingspercentage bieden. De grootte van dit percentage hangt af van onze inschatting van de verkoopbaarheid (**).

NB Je kunt gebruik maken van dit aanbod, maar het hoeft natuurlijk niet. Als jij een totaal uniek bord wilt, waar er maar één van op de wereld bestaat, kun je dat aangeven. Dan betaal je gewoon de volle prijs en wordt er, nu en in de toekomst, slechts één exemplaar door ons uitgebracht.

Niet inpasbaar in standaardassortiment
Als je door ons een opdracht wilt laten uitvoeren met eigen tekst, afbeeldingen, en/of specifieke eigennamen, zal het in veel gevallen zo zijn dat wij de opdracht als ‘niet commercieel interessant’ aanmerken(*). Dat is natuurlijk op geen enkele manier een diskwalificatie van jouw ideeën, maar betekent simpelweg dat wij de inschatting maken dat het eindproduct niet voor een grotere groep klanten aantrekkelijk zal zijn.
In dit geval zullen wij de prijs vaststellen aan de hand van de voor jouw opdracht berekende arbeidsuren en productiekosten, waarbij ook de gewenste oplage een rol speelt.

Arbeidsintensief of snel realiseerbaar?
Wij maken een inschatting van de hoeveelheid werk die wij voor het uitvoeren van je opdracht denken nodig te hebben en kijken waar we het ontwerp binnen onze normale productiecyclus kunnen inpassen. Afhankelijk hiervan zullen wij je bij benadering een indicatie van de levertijd geven.

Minimale voorwaarden
Om je opdracht uit te kunnen voeren moet minimaal aan de volgende zaken voldaan zijn:

  • De door jou geleverde tekst en/of afbeelding(en) moet kwalitatief voldoende(**) zijn.
  • In geval van auteursrechtelijk beschermd materiaal heb je gebruikstoestemming van de auteur of berusten de rechten bij jou of bij Signs of Time.
  • Het moet ons duidelijk zijn wat je precies wilt.

Als wij inschatten(*) dat je opdracht niet aan de minimale voorwaarden voldoet, zullen we samen met jou kijken met welke wijzigingen je opdracht toch uitvoerbaar kan worden.

Betaling
Als je de offerte accepteert, ontvang je van ons een factuur. Zodra wij je betaling ontvangen hebben, gaan wij voor je aan de slag.

Tussentijds afstemmen
Als je opdracht valt in de categorie ‘Niet inpasbaar in standaardassortiment’ en we zijn overeengekomen dat wij je opdracht uitvoeren, zullen wij volgens afspraak de gang van zaken regelmatig met je afstemmen. We zullen hierbij samen met jou controleren of het (concept-)ontwerp voldoet aan de initiële opdracht en overeenkomt met wat jou voor ogen staat. 

Retourneren
Of je je maatwerkproduct kunt retourneren, verschilt per type opdracht:

  • Maatwerkproducten die door ons aangemerkt zijn als ‘Inpasbaar in standaardassortiment’ kunnen onder voorwaarden geretourneerd worden: je krijgt dan van ons het bedrag teruggestort, waarvoor wij het product in de webwinkel te koop hebben staan. De ontwerpkosten, die de meerprijs van het betaalde bedrag uitmaken, worden niet vergoed.
  • Maatwerkproducten die geleverd zijn als ‘Niet inpasbaar in standaardassortiment. kunnen na levering niet geretourneerd worden.

Contact
Wij willen je graag van dienst zijn bij het verkrijgen van een eindproduct wat geheel voldoet aan jouw specifieke wensen. Als we hier aanvullende vragen over hebben zullen we natuurlijk contact met je opnemen. Heb jij nog vragen of wil je e.e.a. nog eens (mondeling) goed doorspreken? Voel je dan vrij om ons hierover te bellen of te mailen. Ook kun je langskomen op één van onze markten. Dan graag wel even van te voren mailen dat je komt.

(*) Over de inschatting die wij maken kan op geen enkele wijze gediscussieerd worden.
(**) Afbeeldingen en tekst dienen qua grootte en kwaliteit bruikbaar te zijn om als basis voor een ontwerp te dienen. Tekst die te lang is of afbeeldingen die te weinig dpi (dots per inch) omvatten kunnen wij niet tot een aantrekkelijk ontwerp smeden. Hiernaast willen wij het eens zijn met de ontwerpen die wij maken en graag met plezier werken aan onze producten. Hierom behouden wij ons het recht voor om opdrachten te weigeren waarvan (de combinatie van) het aangeleverde materiaal discriminerend of intimiderend is dan wel grove seks of geweld bevat.

Winkelwagen
Scroll naar boven